Strona głównaOcena ryzyka genetycznych wad płodu

Ocena ryzyka genetycznych wad płodu

Test PRISCA. Ocena ryzyka genetycznych wad płodu.

Ocena ryzyka genetycznych wad płodu.

PRISCA 4 TEST

Opis badania:

Prisca – raport. Prenatalne badania przesiewowe wykonywane w krwi matki w I i/lub II trymestrze ciąży w kierunku ryzyka  obciążenia płodu aberracjami chromosomowymi i wadami rozwojowymi układu nerwowego. 

Znaczenie kliniczne:

Prisca – raport. PRISCA jest  nieinwazyjnym, przesiewowym  badaniem prenatalnym,  wykonywanym  w I i/lub II trymestrze ciąży w krwi matki, określającym ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych i rozwojowych wad układu nerwowego płodu, wyliczane przez odpowiedni program komputerowy. Prawidłowe wykonanie procedury wymaga: przeprowadzenia wywiadu lekarskiego (dane dotyczące ciężarnej: wiek, wiek ciąży, masa ciała, cukrzyca, palenie,  czynniki ryzyka w rodzinie, itd.), wykonania USG płodu w celu ustalenia dokładnego wieku ciąży oraz oznaczenia w krwi stężenia  markerów biochemicznych. Wspomniane dane,  łącznie z wynikami oznaczeń biochemicznych,  wprowadzane są do programu komputerowego,  wyliczającego ryzyko (prawdopodobieństwo) istnienia konkretnych  patologii płodu. W efekcie lekarz prowadzający otrzymuje raport o ryzyku i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu – wdrożeniu inwazyjnych badań prenatalnych. 

Raport PRISCA informuje o ryzyku istnienia aberracji chromosomowych płodu: trisomii 21 (zespół Downa), trisomii 18 (zespół Edwardsa) i trisomii 13 (zespół Pataua) oraz otwartych wad rozwojowych układu nerwowego.

Raport PRISCA uwzględnia  wyniki badań biochemicznych krwi matki wykonanych w ściśle określonym czasie:  

W pierwszym trymestrze ciąży (8-13 tydzień): oznaczenia stężenia osoczowego białka ciążowego (PAPP-A)  oraz wolnej podjednostki beta ludzkiej glikoproteiny kosmówkowej (free beta hCG, fbhCG). W drugim trymestrze ciąży (14-22 tydzień): oznaczenia stężenia alfa-fetoproteiny (AFP),  ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (beta hCG) oraz  niezwiązanego (wolnego) estriolu (uE3).
Istnieje również możliwość wykonania testu zintegrowanego, który obejmuje oznaczenie stężeń: PAPP-A, fbeta hCG,  beta hCG, AFP i uE3.

Informacje w artykule ze strony:   http://www.diag.pl/Badanie-Prisca-raport.93+M5327e0fd2d8.0.html