Strona głównaTyp wizyty Badania USG genetyczne w ciąży

Badania USG genetyczne w ciąży

Optymalny czas do wykonywania trzech badań USG w ciąży, zakres badania, możliwość nagrania DVD

 

1. BadanieUSG I /czas wykonania badania miedzy 11-14 tygodniem ciąży/

Optymalny czas badania prenatalnego (11,0 – 13+6 t.c.);długość CRL 45 – 84 mm.

Szczegółowa ocena struktury jaja płodowego obejmuje następujące elementy:

1) Liczba zarodków w jamie macicy.

2) Ocena czynności serca płodu (FHR)

3) Pomiary biometryczne:

- długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL)

- wymiar dwuciemieniowy główki płodu ( BPD)

4) Ocena anatomii płodu:

a) czaszka (kształt), sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych,

b) ściany powłok jamy brzusznej,

c) żołądek,

d) serce płodu - lokalizacja i czynność serca,zastawka trójdzielna

e) pęcherz moczowy,

f) kręgosłup,

g) kończyny górne i dolne.

5) Ocena kosmówki.

6) Ocena przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB), przepływy w ductus venosus(DV)

 

Poza oceną przezierności karkowej (NT) oraz kości nosowej (NB), oceną DV, poszukiwane są pozostałe markery zespołów wad uwarunkowanych genetycznie.

TEST PRISCA-ocena ryzyka genetycznych wad płodu. Jest to ocena statystyczna przeprowadzana przez diagnostę laboratoryjnego w oparciu o wyniki badań biochemicznych (test podwójny lub test potrójny) z uwzględnieniem wieku, wagi, rasy matki i wyniku badania USG oraz ankiety wypełnionej przeze mnie. Płatne dodatkowo. Informacje o cenie w gabinecie.

Koszt wizyty zawarty w cenie wizyty u pacjentek u których prowadzę ciążę

 

2.Badanie USG II rozwoju ciąży celowane na wady płodu tzw. połówkowe (czas wykonania badania między 18 – 22 tygodniem ciąży)

Szczegółowa ocena badania obejmuje:

1. Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca.

2. Biometria płodu.

BPD, HC, AC, FL, HUM + orientacyjna masa płodu.

3. Ocena budowy płodu.

- czaszka – ciągłość, kształt,

- mózgowie - komory, sploty naczyniowkowe, tylny dół czaszki, możdżek,

- twarz – profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej,

- kręgosłup – ciągłość, symetryczność,

- klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość,

- jama brzuszna – ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość,kształt), echogeniczność jelit,

- pęcherz moczowy,

- nerki – szerokość układu kielichowo-miedniczkowego,

- kończyny – ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stop, ruchomość kończyn.

4. Ocena łożyska.

- lokalizacja, struktura – stopień dojrzałości wg Grannuma.

5. Ocena sznura pępowinowego, liczba naczyń.

6. Ocena objętości płynu owodniowego AFI.

7. Ocena szyjki macicy - badanie głowicą

przezpochwową.

Koszt wizyty zawarty w cenie wizyty u pacjentek u których prowadzę ciążę

3.Badanie USG III rozwoju ciąży (czas wykonania badania między 28-32 tygodniem ciąży)

1. Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca.

2. Biometria płodu.

BPD, HC, AC, FL, HUM+ orientacyjna masa płodu.

3. Ocena budowy płodu.

- czaszka – ciągłość, kształt,

- mózgowie - komory, sploty naczyniowkowe, tylny dół czaszki, możdżek,

- twarz – profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej,

- kręgosłup – ciągłość, symetryczność,

- klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość,

- jama brzuszna – ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość,kształt), echogeniczność jelit,

- pęcherz moczowy,

- nerki – szerokość układu kielichowo-miedniczkowego,

- kończyny – ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stop, ruchomość kończyn.

4. Ocena łożyska.

- lokalizacja, struktura – stopień dojrzałości wg Grannuma.

5. Ocena sznura pępowinowego, liczba naczyń.

6. Ocena objętości płynu owodniowego AFI.

7. W wybranych sytuacjach klinicznych ocena przepływów dopplerowskich w tętnicach pępowinowych, tętnicy środkowej mózgu itd.

Koszt wizyty zawarty w cenie wizyty u pacjentek u których prowadzę ciążę.